Park Hotel Green Europe - Haskovo

Двете конферентни зали, с които разполага комплекса могат да бъдат организирани по различен начин. Те са съответно с 40 места (VIP конферентна зала) и 120 (конферентна зала "Монолит"). Залите са оборудвани с моторизирани екрани, съобразени с броя на местата в тях, флипчарт и мултимедия. Предлага се възможност за ползване на безжичен интернет и озвучаване.